Gairės norintiems pradėti kalbėtis apie savitarpio paramą komandoje

Atsisiųskite gaires, kurios padės komandoje aptarti emocinės gerovės išteklius, savitarpio paramos sampratą ir svarbą bei savitarpio paramos teikimo principus.

Savitarpio parama – vienas iš būdų pasirūpinti savijauta komandoje – tai emocinės paramos teikimas, padrąsinimas ir mokymasis, kuris vyksta tarp žmonių, turinčių panašią patirtį, panašius tikslus ar patiriančių panašius iššūkius.

Savitarpio paramos teikimui nereikia konsultavimo įgūdžių ar specialių žinių, bet svarbios šios vertybės:

  • žmonių įvairovės priėmimas;
  • nusiteikimas klausyti ir neteisti;
  • atjauta ir empatija.

Kiekviena(-s) gali padėti sunkumų patiriančiam kolegai išklausydama(-s) ir būdama(-s) šalia.

Savitarpio paramos iniciatyvos gali būti tiek formalios, tiek ir neformalios. Formali savitarpio parama – tai organizuota veikla, pavyzdžiui, emocinės gerovės ambasadoriai arba fasilituojamos savitarpio paramos grupės.

Neformali savitarpio parama remiasi natūraliais žmonių ryšiais. Mes be ypatingų pastangų pastebime vienas kitą komandoje, suteikiame emocinę paramą ir ją gauname iš kitų. Tai – svarbus gerovės kūrimo išteklius.

Atsisiųsti gaires

Kitos naujienos

Gaukite naujienas apie
emocinę gerovę darbe