Gera savijauta gerina rezultatus, ar geri rezultatai – savijautą?

Atsakymo paieškoms Oksfordo universiteto Gerovės studijų centras pasitelkė BT (British Telecom) skambučių centrų veiklos, jų darbuotojų laimės jausmo ir oro sąlygų duomenis.

Tyrimo rezultatai pristatyti paskelbtame straipsnyje: vienas žingsnelis aukštyn 10-ties balų laimės skalėje reiškė 12% savaitinių pardavimų paaugimą. Pardavimų augimą labiausiai lėmė sėkmingesni skambučiai, o ne didesnis įvykusių skambučių skaičius.

Laimės poveikis produktyvumui atliekant skirtingas užduotis skyrėsi. Paprastiems užsakymų priėmimo skambučiams darbuotojo savijauta darė mažesnę įtaką, o sudėtingesnėms užduotims, pavyzdžiui, deryboms, produktų paketų pardavimui ir sutarčių pratęsimui, poveikis buvo smarkiai didesnis.

Darbuotojų buvo prašoma kiekvieną ketvirtadienį atsakyti į klausimą „Kiek laimingi jautėtės šią savaitę?“. Tyrėjai šiuos įvertinimus lygino su įmonės naudojamais produktyvumo rodikliais: skambučių trukme, skambučių su pardavimais procentine dalimi ir darbo tempą. Kartu su šiais rodikliais tyrėjai stebėjo darbuotojų dirbtą laiką, pertraukas ir klientų pasitenkinimą.

Tačiau galbūt geresni rezultatai veikiau kelia laimės jausmą, o ne atvirkščiai?

Atsakymui į šį klausimą reikėjo duomenų apie kasdienines oro sąlygas vietovėse, kuriose veikė 11 tyrime dalyvavusių skambučių centrų. Tyrimo duomenimis, prastas oras darė didelę įtaką darbuotojų savijautos vertinimui. Kadangi pardavimų rezultatai vargu ar gali įtakoti orą už lango, priežastinis ryšys įmanomas tik viena kryptimi: oras veikė darbuotojų savijautą, o ši – jų darbo rezultatus.

Kitos naujienos

Gaukite naujienas apie
emocinę gerovę darbe