Pagalba kuriantiems psichikos sveikatai palankią kultūrą

Susipažinkime

Mūsų požiūris

Tvarius pokyčius atneša nuoseklūs ir sistemiški veiksmai.

Dirbant su psichikos sveikata darbe ir organizacijos kultūra, pavienės priemonės, primestas pozityvumas ir universalūs receptai neveikia. Tik suvokiant organizaciją kaip unikalią visumą, matant reiškinių priežastis ir taikant sistemines poveikio priemones galima pasiekti norimą pokytį.

Ryšiai tarp žmonių - svarbu.

Atsakomybę už psichikos sveikatos puoselėjimą dalijasi individai ir bendruomenė. Ryšiai su žmonėmis ir sveikatą tausojanti aplinka – tiesiausias kelias daugelio sunkumų įveikimui. Tvari organizacija – tai prasmingais tarpasmeniniais ryšiais susaistyta bendruomenė.

Galime padėti, jei...

...jaučiate, kad trūksta atviro kalbėjimosi apie psichikos sveikatos sunkumus.

Kalbėtis apie asmeninius sunkumus – nei lengva, nei įprasta. Nutylėjimai – tai prarastos progos ieškoti pagalbos ir lengviau rasti sprendimus. Tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos sunkumų kaštai organizacijoje pasislepia po kritusiu darbingumu arba ilgais nedarbingumo ar papildomų atostogų periodais bei darbuotojų kaita. Organizacija, kurioje nėra įprasta įvardinti sunkumų, realios darbuotojų savijautos ir jos poveikio rezultatams nepamato.

Kaip padedame? Atliekame organizacijos kultūros tyrimus, ypatingą dėmesį skirdami psichikos sveikatai atsiliepiantiems veiksniams. Siūlome paskaitas, suteikiančias žinių bei įrankius, praturtinančius žodyną ir padedančius saugiai, struktūruotai kalbėtis apie psichikos sveikatą komandose.

...trūksta žinių apie tai, kas yra psichikos sveikata, kaip ji veikia mūsų darbą, ir kaip ją veikia darbas.

Dauguma darbuotojų neturi įgūdžių tvarkytis su per dideliu stresu, atpažinti artėjančių sunkumų signalus ir kalbėtis apie savo psichikos sveikatos poreikius. Trūksta žinių, kaip prakalbinti kolegą, kai kyla įtarimų dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, kaip pastebėti, kad žmonės išgyvena sunkumus ar turi minčių apie savižudybę.

Kaip padedame? Suteikiame žinias, pasitelkdami įvairius mokymų metodus bei formas – seminarus, paskaitas, sužaidybintus įrankius, rengiame straipsnius vidiniam organizacijos naudojimui. Visas priemones pritaikome prie konkrečių darbuotojų grupių poreikių ir galimybių.

...norite žinoti, kaip padėti sunkumus patiriantiems darbuotojams.

Dalis jūsų darbuotojų šiuo metu patiria nemigą, panikos atakas, serga depresija, išgyvena netektį, ar kitas sunkias būsenas. Veikiausiai, kolegos ir vadovai apie tai nežino, tačiau pastebi sumažėjusį darbingumą, sudėtingesnį bendravimą ar stringantį sprendimų priėmimą.

Kaip padedame? Bendradarbiaujame, patariame kuriant psichikos sveikatos darbo vietoje politiką ar gaires ir konsultuojame jas diegiant. Padedame pasirinkti tinkamiausias pagalbos priemones, rekomenduojame profesinius standartus atitinkančias paslaugas, patariame, kaip pritaikyti darbo sąlygas sunkumus patiriančiam ar po ilgo nedarbingumo laikotarpio grįžtančiam darbuotojui. Mokome personalo specialistus ir vadovus, kaip sudaryti asmeninius gerovės planus ar kitaip pasirūpinti sunkumus patiriančiais bendradarbiais.

...norite vadovams suteikti žinių, padedančių efektyviau dirbti su žmonėmis.

Vadovauti žmonėms lengviau, jeigu pažįsti psichikos sveikatos sunkumų ženklus, moki apie juos kalbėtis, žinai, kokius išteklius galima pasitelkti pagalbai, gali suteikti asmeninę paramą ir būti pavyzdžiu savo komandai.

Kaip padedame? Atliekame lyderystės tyrimus ir konsultuojame diegiant praktikas, kurios padėtų sustiprinti darbuotojų emocinę gerovę ir sumažintų rizikas jų sveikatai. Suteikiame vadovams psichikos sveikatos žinias ir įgūdžius, įgalinančius tinkamai reaguoti, suteikti paramą iškilus sunkumams.

...siekti tikslų komandoms trukdo įtampa ir nesusikalbėjimas.

Komanda, kurioje įsigali nekonstruktyvūs santykiai, rizikuoja nepasiekti tikslų ir kelia grėsmę kiekvieno nario sveikatai bei pasitenkinimui darbu. Bendro tikslo siekimas joje užleidžia vietą destruktyviems procesams – nuo tylaus pasipriešinimo iki atvirų konfliktų.

Kaip padedame? Atliekame komandos ryšių ir sub-kultūros diagnostiką. Siūlome supervizijas, konsultuojame vadovus, kaip dirbti su komandomis, patiriančiomis iššūkių. Skatindami atvirą dialogą ir suteikdami žinių, įgaliname komandas efektyviau įveikti iššūkius.

...norite efektyviai reaguoti į darbuotojų psichikos sveikatos krizes.

Didelės organizacijos neišvengiamai susiduria su darbuotojų psichikos sveikatos krizėmis: darbuotojų perdegimu, sunkia depresija, priklausomybių pasekmėmis, panikos atakomis, smurtu darbo aplinkoje arba namuose, išgyventais kritiniais įvykiais ar savižudybe. Tinkamai nesureagavus, krizė paveikia bendradarbius ir vadovus, sutrikdo komandos veiklą ir gali tapti finansinių ir reputacinių rizikų šaltiniu.

Kaip padedame? Siūlome pasirengimo krizėms seminarus ir atvejų aptarimo grupes vadovams ir personalo specialistams. Siūlome parengtus reagavimo į krizes algoritmus, konsultuojame organizacijs susidūrusias su krizinėmis situacijomis.

...personalo procesai neveikia taip, kaip jūs norėtumėte.

Net ir gerai sumanyti personalo procesai gali neduoti norimo rezultato, arba kelti įtampą nederėdami tarpusavyje. Kuriant procesus, ne visada akivaizdu, kokį elgesį jie gali paskatinti. Galvojant apie psichikos sveikatos stiprinimą organizacijose, galima ne tik kurti atskirus procesus, bet ir peržiūrėti bei pasitelkti jau turimus.

Kaip padedame? Analizuojame personalo procesus per psichikos sveikatos puoselėjimo perspektyvą. Padedame kurti sveikatai palankius personalo valdymo procesus, integruojame psichikos sveikatą stiprinančias priemones į jau veikiančius procesus.

...darbuotojai susiduria su rizika jų emocinei gerovei.

Darbas su sudėtingais klientais ir iš jų patiriamas smurtas, autonomijos trūkumas, nesaugumas, diskrimininacija – su šiais ar kitais rizikos veiksniais susiduria visi darbdaviai. Nevaldydamos šių rizikų organizacijos gali patirti reputacinę, finansinę žalą, ar sulaukti sankcijų. Aiškiai įvardintos ir valdomos rizikos gali prisidėti prie darbdavio socialinės atsakomybės ir konkurencingumo stiprinimo.

Kaip padedame? Atliekame darbuotojų emocinės gerovės tyrimus, vertiname rizikos jų psichikos sveikatai veiksnius, teikiame rekomendacijas ir konsultuojame valdant įvardintas rizikas.

Pasigendate atviro kalbėjimosi

...jaučiate, kad trūksta atviro kalbėjimosi apie psichikos sveikatos sunkumus.

Kalbėtis apie asmeninius sunkumus – nei lengva, nei įprasta. Nutylėjimai – tai prarastos progos ieškoti pagalbos ir lengviau rasti sprendimus. Tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos sunkumų kaštai organizacijoje pasislepia po kritusiu darbingumu arba ilgais nedarbingumo ar papildomų atostogų periodais bei darbuotojų kaita. Organizacija, kurioje nėra įprasta įvardinti sunkumų, realios darbuotojų savijautos ir jos poveikio rezultatams nepamato.

Kaip padedame? Atliekame organizacijos kultūros tyrimus, ypatingą dėmesį skirdami psichikos sveikatai atsiliepiantiems veiksniams. Siūlome paskaitas, suteikiančias žinių bei įrankius, praturtinančius žodyną ir padedančius saugiai, struktūruotai kalbėtis apie psichikos sveikatą komandose.

Trūksta žinių apie psichikos sveikatą darbe

...trūksta žinių apie tai, kas yra psichikos sveikata, kaip ji veikia mūsų darbą, ir kaip ją veikia darbas.

Dauguma darbuotojų neturi įgūdžių tvarkytis su per dideliu stresu, atpažinti artėjančių sunkumų signalus ir kalbėtis apie savo psichikos sveikatos poreikius. Trūksta žinių, kaip prakalbinti kolegą, kai kyla įtarimų dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, kaip pastebėti, kad žmonės išgyvena sunkumus ar turi minčių apie savižudybę.

Kaip padedame? Suteikiame žinias, pasitelkdami įvairius mokymų metodus bei formas – seminarus, paskaitas, sužaidybintus įrankius, rengiame straipsnius vidiniam organizacijos naudojimui. Visas priemones pritaikome prie konkrečių darbuotojų grupių poreikių ir galimybių.

Norite padėti kilus sunkumams

...norite žinoti, kaip padėti sunkumus patiriantiems darbuotojams.

Dalis jūsų darbuotojų šiuo metu patiria nemigą, panikos atakas, serga depresija, išgyvena netektį, ar kitas sunkias būsenas. Veikiausiai, kolegos ir vadovai apie tai nežino, tačiau pastebi sumažėjusį darbingumą, sudėtingesnį bendravimą ar stringantį sprendimų priėmimą.

Kaip padedame? Bendradarbiaujame, patariame kuriant psichikos sveikatos darbo vietoje politiką ar gaires ir konsultuojame jas diegiant. Padedame pasirinkti tinkamiausias pagalbos priemones, rekomenduojame profesinius standartus atitinkančias paslaugas, patariame, kaip pritaikyti darbo sąlygas sunkumus patiriančiam ar po ilgo nedarbingumo laikotarpio grįžtančiam darbuotojui. Mokome personalo specialistus ir vadovus, kaip sudaryti asmeninius gerovės planus ar kitaip pasirūpinti sunkumus patiriančiais bendradarbiais.

Norite ugdyti vadovų gebėjimus

...norite vadovams suteikti žinių, padedančių efektyviau dirbti su žmonėmis.

Vadovauti žmonėms lengviau, jeigu pažįsti psichikos sveikatos sunkumų ženklus, moki apie juos kalbėtis, žinai, kokius išteklius galima pasitelkti pagalbai, gali suteikti asmeninę paramą ir būti pavyzdžiu savo komandai.

Kaip padedame? Atliekame lyderystės tyrimus ir konsultuojame diegiant praktikas, kurios padėtų sustiprinti darbuotojų emocinę gerovę ir sumažintų rizikas jų sveikatai. Suteikiame vadovams psichikos sveikatos žinias ir įgūdžius, įgalinančius tinkamai reaguoti, suteikti paramą iškilus sunkumams.

Trukdo nesusikalbėjimas komandose

...siekti tikslų komandoms trukdo įtampa ir nesusikalbėjimas.

Komanda, kurioje įsigali nekonstruktyvūs santykiai, rizikuoja nepasiekti tikslų ir kelia grėsmę kiekvieno nario sveikatai bei pasitenkinimui darbu. Bendro tikslo siekimas joje užleidžia vietą destruktyviems procesams – nuo tylaus pasipriešinimo iki atvirų konfliktų.

Kaip padedame? Atliekame komandos ryšių ir sub-kultūros diagnostiką. Siūlome supervizijas, konsultuojame vadovus, kaip dirbti su komandomis, patiriančiomis iššūkių. Skatindami atvirą dialogą ir suteikdami žinių, įgaliname komandas efektyviau įveikti iššūkius.

Norite pasiruošti krizėms

...norite efektyviai reaguoti į darbuotojų psichikos sveikatos krizes.

Didelės organizacijos neišvengiamai susiduria su darbuotojų psichikos sveikatos krizėmis: darbuotojų perdegimu, sunkia depresija, priklausomybių pasekmėmis, panikos atakomis, smurtu darbo aplinkoje arba namuose, išgyventais kritiniais įvykiais ar savižudybe. Tinkamai nesureagavus, krizė paveikia bendradarbius ir vadovus, sutrikdo komandos veiklą ir gali tapti finansinių ir reputacinių rizikų šaltiniu.

Kaip padedame? Siūlome pasirengimo krizėms seminarus ir atvejų aptarimo grupes vadovams ir personalo specialistams. Siūlome parengtus reagavimo į krizes algoritmus, konsultuojame organizacijs susidūrusias su krizinėmis situacijomis.

Procesai neveikia kaip norėtųsi

...personalo procesai neveikia taip, kaip jūs norėtumėte.

Net ir gerai sumanyti personalo procesai gali neduoti norimo rezultato, arba kelti įtampą nederėdami tarpusavyje. Kuriant procesus, ne visada akivaizdu, kokį elgesį jie gali paskatinti. Galvojant apie psichikos sveikatos stiprinimą organizacijose, galima ne tik kurti atskirus procesus, bet ir peržiūrėti bei pasitelkti jau turimus.

Kaip padedame? Analizuojame personalo procesus per psichikos sveikatos puoselėjimo perspektyvą. Padedame kurti sveikatai palankius personalo valdymo procesus, integruojame psichikos sveikatą stiprinančias priemones į jau veikiančius procesus.

Norite geriau valdyti rizikas

...darbuotojai susiduria su rizika jų emocinei gerovei.

Darbas su sudėtingais klientais ir iš jų patiriamas smurtas, autonomijos trūkumas, nesaugumas, diskrimininacija – su šiais ar kitais rizikos veiksniais susiduria visi darbdaviai. Nevaldydamos šių rizikų organizacijos gali patirti reputacinę, finansinę žalą, ar sulaukti sankcijų. Aiškiai įvardintos ir valdomos rizikos gali prisidėti prie darbdavio socialinės atsakomybės ir konkurencingumo stiprinimo.

Kaip padedame? Atliekame darbuotojų emocinės gerovės tyrimus, vertiname rizikos jų psichikos sveikatai veiksnius, teikiame rekomendacijas ir konsultuojame valdant įvardintas rizikas.

Komanda, kuri gali jums padėti

Susipažinkime