Emocinės gerovės strategijos kūrimas

Atraskime drauge, kaip investicijos į emocinę gerovę gali pasitarnauti siekiant jūsų organizacijos tikslų.

Tyrimų rezultatai akivaizdūs.

Nesirūpinimas emocine gerove ir psichikos sveikata prisideda prie perdegimo, abzenteizmo, darbuotojų kaitos, kelia reputacines grėsmes ir veda link prastesnių veiklos rezultatų.

Dėmesys savijautai darbo vietoje gali padidinti darbuotojų įsitraukimą, prisidėti prie tvaraus aukšto darbo našumo ir sustiprinti jūsų, kaip darbdavio prekės ženklą.

Kryptingi, su verslo tikslais susieti veiksmai ir aiškiai įvardinti siekiai sulauks daugiau palaikymo iš vadovų; bus lengviau pastebimi ir geriau vertinami darbuotojų; mažiau kainuos; turės didesnį poveikį.

Šeši bendradarbiavimo žingsniai

Galime jums padėti suformuluoti organizacijos emocinės gerovės viziją, pasirinkti tinkamiausius kelius ir padidinti tikimybę, kad pasieksite norimą rezultatą.

I

Dedikuotos darbo grupės sukūrimas

II

Temos aktualizavimas ir susiejimas su verslo tikslais vadovų grupėje

III

Duomenų rinkimas ir analizė

IV

Analizės rezultatų pristatymas

V

Fasilituojama strategijos kūrimo ir tikslų formulavimo sesija

VI

Konsultavimas finalizuojant strategiją ir ją diegiant

I

Dedikuotos darbo grupės sukūrimas

II

Temos aktualizavimas ir susiejimas su verslo tikslais vadovų grupėje

III

Duomenų rinkimas ir analizė

IV

Analizės rezultatų pristatymas

V

Fasilituojama strategijos kūrimo ir tikslų formulavimo sesija

VI

Konsultavimas finalizuojant strategiją ir ją diegiant

Publikacijos, naujienos, žinios

Gaukite naujienas apie
emocinę gerovę darbe