Terminų žodynas

Svarbiausi terminai, padėsiantys geriau suprasti ir lengviau susikalbėti bendraujant apie emocinę gerovę ir psichikos sveikatą darbe.

Ieškokite termino pagal abėcėlę:
Įtrauktis
Įtrauktis – organizacijų politika ir praktika, skatinanti ir priimanti darbuotojų ar bendruomenės narių įvairovę, atsižvelgiant į skirtingas žmonių tapatybes ir patirtis, kad jie galėtų visapusiškai prisidėti siekiant organizacijos tikslų. Įtrauki...
Skaityti daugiau