Terminų žodynas

Svarbiausi terminai, padėsiantys geriau suprasti ir lengviau susikalbėti bendraujant apie emocinę gerovę ir psichikos sveikatą darbe.

Ieškokite termino pagal abėcėlę:
Absenteizmas
Neplanuotas neatvykimas į darbą ar nebuvimas darbe dėl sveikatos sutrikimų, kitų laikino nedarbingumo sąlygų arba be pateisinamos priežasties. Absenteizmas – vienas iš reiškinių (kiti – didelė darbuotojų kaita, prezenteizmas), žyminčių...
Skaityti daugiau
Atsigavimas
Darbuotojų patiriami psichikos sveikatos sunkumai ar sutrikimai ne visada liaujasi ar būna įveikiami. Tačiau juos patiriantys žmonės gali atsigauti. Atsigavimas – tai procesas, kurio metu, nepaisant patiriamų simptomų ar asmeninių...
Skaityti daugiau
Atsparumas
Atsparumas – sėkmingas prisitaikymas arba gebėjimas prisitaikyti prie sunkios, sudėtingos gyvenimo situacijos, įveikti sunkumus ir po jų atsistatyti. Psichologinis atsparumas siejamas su tokiomis asmeninėmis savybėmis, kaip optimizmas, gebėjimas reguliuoti emocijas...
Skaityti daugiau