Kaip valdyti perdegimo riziką organizacijoje?

Tinkamos perdegimo rizikos valdymo priemonės organizacijoje prisidės prie visapusiškos darbuotojų emocinės gerovės ir didesnio įsitraukimo.

Perdegimas – tai ilgą laiką patiriamo, netinkamai valdomo streso darbe pasekmė. Perdegimas nėra liga ar sutrikimas. Pasaulio sveikatos organizacija perdegimą vadina profesiniu reiškiniu. Naudojamas ir terminas „profesinis perdegimas“.

Nors perdegimą patiria darbuotojai, kaip individai, esminės perdegimo prielaidos – tai neatitikimai tarp darbo keliamų iššūkių ar reikalavimų, ir jo atlikimui reikalingų išteklių.

Pasikartojantys perdegimo atvejai yra ženklas, kad organizacijos kultūroje reikia pokyčių.

Lėtinis stresas darbe kyla dėl darbo sąlygų, aplinkos ir individo esminių poreikių (savigarbos, tarpusavio ryšių, saugumo) neatitikimo. Perdegimą tyrinėjanti JAV mokslininkė Kristina Maslach teigia, kad šie neatitikimai gali pasireikšti šešiose organizacijos veiklos srityse:

  • Darbo krūvis (dideli reikalavimai ir nepakankami ištekliai jiems patenkinti).
  • Kontrolė (mažai, arba jokios įtakos neturėjimas savo atliekamam darbui).
  • Įvertinimas (negaunant teigiamo grįžtamojo ryšio ar pripažinimo už gerai atliktą darbą).
  • Bendruomenė (toksiška kultūra ir neigiamos santykių su bendradarbiais patirtys).
  • Teisingumas (nevienodos darbo sąlygos ar neteisingas elgesys).
  • Vertybės (etiniai konfliktai, moralinės dilemos patiriamos darbe).

Įprasta manyti, kad dažniausia perdegimo priežastis yra per didelis darbo krūvis. Tačiau pasak K. Maslach taip nėra (tą patį rodo ir Gallup atliekamos tarptautinės apklausos). Nedideli pokyčiai kitose penkiose srityse gali būti esminiai užkertant kelią perdegimui. Tad ką galima padaryti?

  • Darbo krūvis: Užtikrinkite, kad žmonės turėtų pakankamai laiko ir priemonių darbui atlikti. Priminkite vadovams apie būtinybę stebėti darbo krūvį, atvirai kalbėtis apie lūkesčius ir terminus.
  • Kontrolė: Suteikite žmonėms daugiau įtakos sprendimuose apie jų darbą. Įtraukite komandos narius į sprendimų, kaip padidinti savarankiškumą, paiešką.
  • Įvertinimas: Užtikrinkite, kad žmonės būtų pripažinti ir apdovanoti už gerai atliktus darbus.
  • Bendruomenė: Kurkite galimybes darbuotojams pajusti, kad jais rūpinamasi, pasitikima ir skatinkite tarpusavio palaikymą.
  • Teisingumas: Užtikrinkite, kad visi darbuotojai turi vienodas galimybes būti paaukštinti pareigose ir jaustųsi, kad su jais elgiamasi sąžiningai.
  • Vertybės: Padėkite žmonėms didžiuotis savo indėliu į organizacijos veiklą. Ieškokite būdų, kaip atskleisti jų užduočių reikšmę organizacijos tikslams ir misijai.

Kaip veikti sistemiškai mažinant perdegimo riziką organizacijoje?

Dėkite pastangas, kad rūpinimasis darbuotojų savijauta taptų organizacijos kultūros dalimi. Organizacijoje, kurios kultūra skatina viršvalandžius, darbą aukojant asmeninius poreikius ar santykius, nurodymais grįstą bendravimą ir rezultatų siekimą bet kokia kaina, kova su perdegimu bus ne kas kita, kaip pūtimas prieš vėją. Įvairios darbuotojams siūlomos emocinės gerovės naudos turės nebent kosmetinį poveikį.

Turėkite ir komunikuokite žiniomis ir faktais pagrįstą veiksmų planą. Suburkite bendradarbių grupę, kurioje galėtumėte bendromis jėgomis atskleisti ir spręsti kylančius iššūkius. Įvertinkite reikalingus išteklius – laiko, lėšų, pastangų, dėmesio, bei numatykite realistiškus terminus.

Užsitikrinkite lyderių paramą. Būkite pasiruošę kalbėtis apie perdegimo kainą, prevencijos naudą ir emocinės gerovės svarbą su organizacijos lyderiais ir sprendimų priėmėjais. Įsivertinkite, kaip jūsų organizacijos rezultatus gali veikti perdegimo ir prastos savijautos nulemtas absenteizmas, prezenteizmas, mažesnis įsitraukimas ir išvengiama darbuotojų kaita. Įvertinkite žalą darbdavio įvaizdžiui ir socialinės atsakomybės įsipareigojimams.

Nukreipkite išteklius į įrodymais grįstas priemones. Efektyviai perdegimo prevencijai reikalingos sisteminės priemonės. Perdegimo problemos neįmanoma įveikti siūlant teisingo kvėpavimo ar panašius kursus. Organizacijos, kurios bando išspręsti perdegimo problemą darbuotojams siūlydamos streso valdymo ar atsparumo mokymus, geriausiu atveju galės užsidėti “varnelę” poperiniuose pasiekimuose. Apie tai, kad pavienės, vien į darbuotojų atsparumo stiprinimą nukreiptos intervencijos yra neefektyvios, kalba Oksfordo universiteto Gerovės tyrimų centro mokslininkai, McKinsey Health Institute ir kiti.

Stiprinkite vadovų įgūdžius. Vadovai yra atsakingi už darbuotojų patirtis. Jų veiksmai gali padidinti perdegimo riziką, arba užkirsti jam kelią. Jų pareiga – nustatyti aiškius lūkesčius ir užtikrinti, kad darbuotojai jaustų palaikymą. Organizuokite mokymus, kuriuose vadovai būtų supažindinami su emocinės gerovės puosėlėjimo principais darbe.

Paremkite vadovus. Įvertinkite, ar lūkesčiai ir reikalavimai, keliami vadovams, suteikia jiems galimybę tinkamai pasirūpinti žmonių savijauta savo komandoje. Priminkite vadovams, kad jie turi vadovauti pasitelkdami empatiją, ir skatinkite jų atvirus pokalbius apie perdegimą skatinančius veiksnius savo komandose. Skatinkite vadovus pasirūpinti savo savijauta.

Skatinkite vadovus būti pavyzdžiu. Užtikrinkite, kad vadovų elgesys veikia kaip rolės modelis užtikrinant efektyvų darbą, tinkamas ribas bei pakankamą poilsį.

Klausykitės darbuotojų. Pasinaudokite darbuotojų apklausomis ir psichosocialinės rizikos vertinimu, kad nustatytumėte prioritetines sritis, kuriose veiksmai turėtų daugiausiai teigiamos įtakos.

 

Kiti straipsniai apie perdegimą:

I dalis: Svarbiausi faktai

II dalis: Kaip apsisaugoti? Kaip atsigauti?

III dalis: Kaip elgtis vadovui, norinčiam, kad komandoje nebūtų perdegimo?

 

Parengta pagal:

APA Center for Workplace Mental Health, Gallup, Workplace Strategies for Mental Health, McKinsey Health Institute

Kitos naujienos

Gaukite naujienas apie
emocinę gerovę darbe